FilMet

Analyse av koronaprøver

65 views 23. november 2020

Studenter på bioingeniørutdanningen lærer hvordan man analyserer Covid-19-prøver.

VideoChat - Enkle grep

854 views 14. april 2020

Her demonstreres noen enkle grep for å proffe opp en videoChat. Det handler om lyssetting og komposisjon.

FilMet - OsloMets åpne videoarkiv

415 views 13. februar 2020

Hva er FilMet, hvordan fungerer det og hvordan kan ansatte ved OsloMet publisere videoer der?

Analyse med Insights

9 views 14. januar 2021

Kort introduksjon til analyseverktøyet Insights i Open edX. Videoen inngår i Bokskapet sitt PISA-kurs. https://bokskapet.oslomet.no/

Introduksjon til analyse i PISA-kurset

13 views 14. januar 2021

Helge Høivik introduserer analysedelen i PISA-modellen. Videoen inngår i Bokskapet sitt PISA-kurs. https://bokskapet.oslomet.no/

Hvordan lage drag and drop i open edX?

10 views 14. januar 2021

Kort introduksjon til hvordan lage en drag and drop oppgave i Open edX. Videoen inngår i Bokskapet sitt PISA-kurs. https://bokskapet.oslomet.no/

Universell utforming: Overskrifter og tekst

13 views 14. januar 2021

Verdt å vite når du skal jobbe med universell utforming av tekst i Open edX.

Aksjonslæring

11 views 14. januar 2021

Kort introduksjon til hva aksjonslæring er. Videoen inngår i Bokskapet sitt PISA-kurs. https://bokskapet.oslomet.no/

marginer rundt bilder i edX

17 views 14. januar 2021

Tutorial for hvordan du kan legge inn marginer rundt bildene i edX slik at bildet ikke ligger klint inntil teksten.

bilde fra Cloudinary til edX

20 views 14. januar 2021

Slik setter du inn bilde fra Cloudinary i tekstkomponenten i kurset ditt.

Sett inn bilde og skalering i edX

18 views 14. januar 2021

Slik kan du sette inn et bilde fra nettet (f.eks Pixabay) inn i kurset du lager i Open edX. Videoen viser også skalering og justering av bildet i teksten.

Studentlederer støtter digitalisering

14 views 13. januar 2021

Tidligere studentparlamentsleder Sunniva Braaten om fokus på å løfte digitaliseringen ved daværende HiOA.