Om FilMet

FilMet inneholder filmer som kan forklare vanskelige emner og gjøre det enklere å studere.

I tillegg finner du opptak fra arrangementer o.l. Filmene er sortert etter fakultet, institutt og emneord (tagger). Søkefeltet kan hjelpe deg med å finne filmene du trenger i ditt fag. Det meste av materialet på nettstedet ligger åpent tilgjengelig og nedlastbart, men det er tilknyttet en Creative Commons lisens (creativecommons.org) som tillater andre å laste ned verket og dele med andre så lenge produsenten er navngitt som opphavsperson. Men andre kan ikke endre verket på noen måte, eller bruke det kommersielt.

Produksjon av film

OsloMet satser på kunnskapsspredning i digital form som et supplement til tradisjonell undervisning. Produksjonene du finner på FilMet er hovedsakelig produsert av Medieseksjonen (oslomet.no), som er en del av Universitetsbiblioteket (oslomet.no) på OsloMet.

Har du ønsker om å få gjort opptak, få veiledning til egne produksjoner eller ønsker å bruke deler av filmene du finner her i nye produksjoner, kan du ta kontakt med oss, Medieseksjonen (oslomet.no). Vi holder til i R-delen, i 3. etasje, i Pilestredet 48.

Medieseksjonen har i perioder stort produksjonspress, så ventetid må påregnes.

Publisering av din film

Har du eget materiale som du mener er relevant å publisere på FilMet (film.oslomet.no), hører vi gjerne fra deg. Alle filmer må ha undertekst eller manus vedlagt.

Før du publiserer på FilMet er det riktig å informere om følgende:

  • Gi beskjed hvis du har noen krav til når eller hvor lenge filmen skal være publisert.
  • Det betales ikke vederlag for bruk av tekst, bilder, videomateriale eller lydopptak.
  • Filmene kan deles videre med andre.
  • Filmene kan også publiseres i OsloMet sine sosiale medier-kontoer (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn).
  • Som nevnt øverst, vil filmene publiseres med en Navngivelse-Ikke Kommersiell-Ingen bearbeidelser 4.0 Internasjonal-lisens (CC BY-NC-ND 4.0). Den mest restriktive Creative Commons-lisensen, som tillater andre å laste ned verket og dele det så lenge en er navngitt som opphavsperson. Verket kan ikke endres på noen måte, eller brukes i kommersiell sammenheng.
  • CC-lisensen kan ikke trekkes tilbake.
  • Du kan be om at opptak fjernes fra FilMet ved henvendelse til medieseksjonen@oslomet.no. Tekst, grafikk, bilder, videomateriale og lydfiler vil ikke bli fjernet hos evt. tredjeparter som har lastet ned opptaket mens det har ligget tilgjengelig på nett.
  • OsloMet kan også fjerne opptak etter egen vurdering.
  • Informasjon om hvordan OsloMet samler inn og bruker personopplysninger (ansatt.oslomet.no)

Publiseringsavtaler

Vi kan ikke publisere filmer uten aksept fra den som har laget den. Nedenfor er lenker til forskjellige publiseringsavtaler hvor du gir oss den tillatelsen. Benytt det skjemaet som passer deg best.

Valg av skjema og autentiseringsmetode for publiseringsavtaler

Benytt innlogging med Feide og lenker for Feide-brukere dersom du er tilknyttet Feide-systemet. For alle utenfor Feide må BankID brukes som autentifikasjon og da er det lenker for brukere utenfor Feide som gjelder.

Lenker for Feide-brukere - alle videoer

Dette er publiseringsavtaler for alt det du har og eventuelt skal publisere på FilMet:

Lenker for Feide-brukere - en video

Hvis du ønsker å inngå avtale for bare en video, bruker du en av disse:

Lenker for brukere utenfor Feide - alle videoer

Dette er publiseringsavtaler for alt det du har og eventuelt skal publisere på FilMet.

Lenker for brukere utenfor Feide - én video:

Hvis du ønsker å inngå avtale for bare en en video, bruker du en av disse:

Kontakt

medieseksjonen@oslomet.no

Tilbake til FilMet (film.oslomet.no)

Personvernerklæring og informasjonskapslar på FilMet (film.oslomet.no)