FilMet

FilMet inneholder filmer som kan forklare vanskelige emner og gjøre det enklere å studere. I tillegg finner du opptak fra arrangementer o.l.


Om FilMet

Filmene er sortert etter fakultet, institutt og emneord (tagger). Søkefeltet kan hjelpe deg med å finne filmene du trenger i ditt fag. Det meste av materialet på nettstedet ligger åpent tilgjengelig og nedlastbart, men det er tilknyttet en Creative Common lisens (creativecommons.org) som har restriksjoner for bruk og deling. Lisensen tillater andre å laste ned verket og dele med andre så lenge produsenten er navngitt som opphavsperson, men andre kan ikke endre verket på noen måte, eller bruke det kommersielt.

Har du eget materiale som du mener er relevant å publisere på FilMet (film.oslomet.no), hører vi gjerne fra deg. Videoer kortere enn 10 minutter tekstes gratis.


Produksjon av film

OsloMet satser på kunnskapsspredning i digital form som et supplement til tradisjonell undervisning. Produksjonene du finner på FilMet er hovedsakelig produsert av Medieseksjonen som er en del av Universitetsbiblioteket på OsloMet.

Har du ønsker om å få gjort opptak, eller få veiledning slik at du kan gjøre egne produksjoner, eller ønsker du å bruke deler av filmene her i nye produksjoner, kan du ta kontakt med Medieseksjonen. Vi holder til i 3. etasje i Pilestredet 48. Før du begynner å planlegge innholdet i en film som skal publiseres på FilMet bør du huske på å: 

  • bruke bilder som er rettighetsklarert. Se video
  • Har du eget bildemateriale, må du ha samtykkeerklæring fra de som er avbildet. Samtykkeskjema finner du her (lenke kommer). 
  • planlegge korte filmer. Det er bedre med flere korte enn én lang.
  • henvende deg til Medieseksjonen i god tid hvis du vil ha hjelp til opptakene.
  • ha lest og signert publiseringsavtalen under. Formålet med publiseringsavtalen er å sikre de involvertes rettigheter. 


Publiseringsavtale

Vi har ikke lov til å publisere filmer uten publiseringsavtale og den som bestiller produksjon av filmene må også sørge for at publiseringsavtalene er utfylt.Publiseringsavtale for Feide-brukere:

Publiseringsavtale for eksterne brukere med bank id:Medieseksjonen har i perioder stort produksjonspress, så ventetid må påregnes.
Tilbake til FilMet (film.oslomet.no)
Personvernerklæring og informasjonskapslar på FilMet


Kontakt

medieseksjonen@oslomet.no