KAI - Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Inkluderingskompetanse som samskaping

233 views 9. februar 2021

Tonje Sanden Sannes beskriver Inkluderingskompetanse som samskaping

Jobbutvikling og jobbfastholdelse gjennom Supported Employment

289 views 9. februar 2021

Tonje Sanden Sannes beskriver Jobbutvikling og jobbfastholdelse gjennom Supported Employment