KAI - Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Inkluderingskompetanse som samskaping

599 views 9. februar 2021

Tonje Sanden Sannes beskriver Inkluderingskompetanse som samskaping

Jobbutvikling og jobbfastholdelse gjennom Supported Employment

717 views 9. februar 2021

Tonje Sanden Sannes beskriver Jobbutvikling og jobbfastholdelse gjennom Supported Employment