KAI - Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Inkluderingskompetanse som samskaping

3.227 views 9. februar 2021

Tonje Sanden Sannes beskriver Inkluderingskompetanse som samskaping

Jobbutvikling og jobbfastholdelse gjennom Supported Employment

5.154 views 9. februar 2021

Tonje Sanden Sannes beskriver Jobbutvikling og jobbfastholdelse gjennom Supported Employment