ABI - Arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Åpen dag: Bachelor i Arkivvitenskap

124 views 22. februar 2021

Helene snakker om hvordan det er på bachelor i arkivvitenskap. Filmen er ment for Åpen dag.

Åpen dag: Bibliotek- og informasjonsvitenskap (1).mp4

118 views 22. februar 2021

Dafne snakker om bachelorstudiet Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Educational textbooks in digital surroundings

241 views 26. mai 2020

Presentation of the article by Trine Ungermann Fredskild, published in Seminar.net Vol. 16 No 1 (2020). Read online at https://doi.org/10.7577/seminar.3165

Educational and Digital Divides in Inclusive Education

232 views 26. mai 2020

Presentation of the article by Proscovia Suubi Nantongo and Per Hetland, published in Seminar.net Vol. 16 No 1 (2020). Read online at https://doi.org/10.7577/seminar.3476

The challenges and opportunities of using 360-degree video technology in online lecturing: A case...

212 views 26. mai 2020

Presentation of the article by Mikko Hyttinen and Olli Hatakka, published in Seminar.net Vol. 16 No 1 (2020). Read online at https://doi.org/10.7577/seminar.2870

Better together: building a new support site for bachelor's students in nursing

188 views 26. mai 2020

Presentation of the article by Karen Marie Øvern and Astrid Kilvik, published in Seminar.net Vol. 16 No 1 (2020). Read online at https://doi.org/10.7577/seminar.2563

Det flerspråklige bibliotek

252 views 11. oktober 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Videoen viser tilbudene fra "Det flerspråklige bibliotek" ved Nasjonalbiblioteket.

The Public Sphere and Public Libraries

178 views 23. august 2019

This video is more than two years old. Assistant Professor at iSchool, University of Tsukuba in Japan, Masanori "Masa" Koizumi, talks about the public sphere and public libraries.

3 Offentlighet og møteplass

248 views 14. august 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

5 Markedsføring og publikumsutvikling

225 views 14. august 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

1 Hva er et bibliotek i dag?

354 views 14. august 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

2 Samfunnsmandatet

268 views 14. august 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.