ABI - Arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Åpen dag: Bachelor i Arkivvitenskap

174 views 22. februar 2021

Helene snakker om hvordan det er på bachelor i arkivvitenskap. Filmen er ment for Åpen dag.

Åpen dag: Bibliotek- og informasjonsvitenskap (1).mp4

227 views 22. februar 2021

Dafne snakker om bachelorstudiet Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Educational textbooks in digital surroundings

270 views 26. mai 2020

This video is more than two years old. Presentation of the article by Trine Ungermann Fredskild, published in Seminar.net Vol. 16 No 1 (2020). Read online at https://doi.org/10.7577/seminar.3165

Educational and Digital Divides in Inclusive Education

247 views 26. mai 2020

This video is more than two years old. Presentation of the article by Proscovia Suubi Nantongo and Per Hetland, published in Seminar.net Vol. 16 No 1 (2020). Read online at https://doi.org/10.7577/seminar.3476

The challenges and opportunities of using 360-degree video technology in online lecturing: A case...

230 views 26. mai 2020

This video is more than two years old. Presentation of the article by Mikko Hyttinen and Olli Hatakka, published in Seminar.net Vol. 16 No 1 (2020). Read online at https://doi.org/10.7577/seminar.2870

Better together: building a new support site for bachelor's students in nursing

203 views 26. mai 2020

This video is more than two years old. Presentation of the article by Karen Marie Øvern and Astrid Kilvik, published in Seminar.net Vol. 16 No 1 (2020). Read online at https://doi.org/10.7577/seminar.2563

Det flerspråklige bibliotek

329 views 11. oktober 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Videoen viser tilbudene fra "Det flerspråklige bibliotek" ved Nasjonalbiblioteket.

The Public Sphere and Public Libraries

186 views 23. august 2019

This video is more than two years old. Assistant Professor at iSchool, University of Tsukuba in Japan, Masanori "Masa" Koizumi, talks about the public sphere and public libraries.

3 Offentlighet og møteplass

316 views 14. august 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

5 Markedsføring og publikumsutvikling

250 views 14. august 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

1 Hva er et bibliotek i dag?

407 views 14. august 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

2 Samfunnsmandatet

296 views 14. august 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.