NOVA - Velferdsforskningsinstituttet

Generasjon og tilhørighet

45 views 25. mai 2022

Forsker Asgeir Falch-Eriksen tar for seg spenninger mellom generasjoner på den ene siden og solidariteten mot måten vi har valgt å leve livene våre på på den andre siden. Nærmere bestemt i form av en velferdsstat.

Levekår og livskvalitet

196 views 25. mai 2022

Direktør Guro Ødegård forteller om forskningen på Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Fra vugge til grav – konturene av en aldersnøytral velferdsstat

125 views 25. mai 2022

I denne videoen tar forsker Axel West Pedersen opp spørsmål knyttet til rettferdighet og fordeling av tjenester og penger mellom to utsatte grupper i befolkningen – de eldre og barnefamiliene.

En velferdsstat for fremtidige generasjoner?

128 views 25. mai 2022

Vi som lever i dag påvirker fremtidens økosystem mer enn noen gang. Vi har derfor stor innflytelse på fremtidige generasjoner. Forsker Marianne Takle reiser i denne videoen tre spørsmål: - Hva mener vi med fremtidige generasjoner? - Hva overleverer vi til de som kommer etter oss? - Hva gjør velferdsstaten bærekraftig?

Foreldreskap og tilhørighet i «andregenerasjon»

102 views 25. mai 2022

For litt over femti år siden begynte de første arbeidsinnvandrerne å komme til Norge fra land utenfor Europa. Det betyr at stadig flere av barnene til. I denne videoen diskuterer forsker Monica Five Aarseth tre spørsmål: Hva skjer når denne generasjonen blir foreldre selv? Hvilke praksiser og verdier ønsker de å overføre til neste generasjon?

Vår Forskning Viser - Nabolagseffekten - NOVA 25 år

279 views 14. januar 2022

Har nabolaget du vokser opp i noe å si for om du fullfører videregående, og for om du tar høyere utdanning? Lena Magnusson Turner, professor for urban og sosial geografi forklarer nabolagseffekten.

Vår Forskning Viser - Barnevernets rolle - Nova 25 år

266 views 14. januar 2022

Barnevernet mottar nesten 50% flere tiltak nå enn i år 2000. Hvor mange er det rimelig at barnevernstjenesten skal involvere seg med? Forsker ved Velferdsforskningsinstituttet, Elisabeth Backe-Hansen drøfter temaet.

Vår Forskning Viser - Skattevillighet - Nova 25 år

91 views 7. januar 2022

Bekymring for den norske velferdsstaten er et tilbakevendende tema i offentlig debatt. Mange ser en mulig kilde til konflikt mellom yngre og eldre generasjoner. Kan det tenkes at dagens unge ikke vil slutte opp om velferdsstaten i like stor grad som foregående generasjoner har gjort, for eksempel ved å bli mindre villige til å betale skatt?...

Vår Forskning Viser - Skattevillighet NOVA 25 år

50 views 7. januar 2022

Vi blir stadig eldre og de unge vil i større grad måtte bære skattebyrden på sine skuldre. Men vil de være med på dugnaden?

Vår Forskning Viser - Skattevillighet - NOVA 25 år

29 views 5. januar 2022

Vår Forskning Viser - Skattevillighet - NOVA 25 år

Vår Forskning Viser - Nabolagseffekten - NOVA 25 år

23 views 5. januar 2022

Vår Forskning Viser - Nabolagseffekten - NOVA 25 år