Live opptak

Verdas beste trygdesystem – modent for revisjon?

246 views 9. februar 2024

Velkommen til ein borgarlønnsinspirert konferanse om trygdesystemet i Noreg. Kvifor er borgarlønn-inspirerte forsøk nærast fråverande i norsk reformdebatt om den offentlege inntektssikringa medan den finske og den nederlandske velferdsstaten har gjennomført omfattande borgarlønnsinspirert forsøk? Borgarlønn er ein gammal idé som har fått...

Lansering: Nasjonal tryggleiksundersøking

75 views 7. desember 2023

Kor mange vart utsette for lovbrot i Noreg i fjor? Og er det nokon grupper i Noreg som er meir utsette enn andre? Velkommen til lansering av årets nasjonale tryggleiksundersøking. Nasjonal tryggleiksundersøking kartlegg uro og sårbarheit for lovbrot i Noreg. Målet med undersøkinga er å gi oss utfyllande kunnskap på området som eksisterande...

Seminar med professor Fiona Williams

238 views 29. september 2023

Velkommen til seminar med utgangspunkt i boken Social Policy: A Critical and Intersectional Analysis. Professor Fiona Williams kommer og snakker om sin nyeste bok: "Social Policy: A Critial and Intersectional Analysis (Polity 2021). Etter foredraget vil det bli kommentarer fra et panel fra Insitutt for sosialfag og spørsmål fra salen....

Lansering av SHoTs tilleggsundersøkelse 2023

205 views 19. september 2023

Velkommen til en lansering av tilleggsundersøkelse til SHOT om psykiske lidelser blant studenter. Mer informasjon kommer

Etableringsutfordringer i boligmarkedet

95 views 31. august 2023

Hvor omfattende er etableringsutfordringene i boligmarkedet, og hvem gjelder det? Har vi gode nok metoder til å fange opp utfordringsbildet? Hva betyr det å stå utenfor – og hva kan gjøres? Seminaret vil presentere nyere forskning på boligmarkedet, og spørsmålene som diskuteres er knyttet til: Hvor omfattende er etableringsutfordringene, og...

Styremøte OsloMet 15.juni 2023 (del2)

123 views 22. juni 2023

Tid Varighet Saksnummer Sak 08.30 5 min Innkalling og dagsorden 08.35 45 min 21/2023 Forslag til endring i språkpolitiske retningslinjer 09.20 45 min 22/2023 d) Status KVU Campus Romerike 10.05 15 min PAUSE 10.20 35 min 20/2023 Ny virksomhetsstrategi for OsloMet 10.55 60 min 16/2023...

Styremøte OsloMet 15.juni 2023 (del1)

185 views 15. juni 2023

table thead tr thTid/th thVarighet/th thSaksnummer/th thSak/th /tr /thead tbody tr td p08.30/p /td td pb5 min/b/p /td td p/p /td td...

SAMSVAR: Hvem eier tiden din? Samspill mellom jobb og hjem i et digitalt samfunn

151 views 31. mars 2023

Hva skjer egentlig når teknologien utfordrer grensene mellom jobb og privatliv? I dette SAMSVAR-seminaret ser vi på hvordan arbeidstakere i ulike livsfaser sjonglerer jobb og familieliv i det digitale samfunnet. For hvem eier egentlig tiden din? Er det alltid ok å skru av mobilen og ikke svare på e-post etter arbeidstid? Hvor tilgjengelig bør...

Universitetsturnéen

85 views 10. februar 2023

Film til Universitetsturnéens nettsider som skal spilles av live.