Live opptak

Styremøte 15.-16. sept 2022

177 views 16. september 2022

VedtakssakerDagsorden - Dagsorden20/2022 - Virksomhetsrapportering 1.tertial 202221/2022 - Foreløpig rammefordeling for 2023-2025 og oppdatert risikobilde 202222/2022 - Forhandlingsfullmakt HTA pkt. 2.5.1 og 2.5.2 202223/2022 - Unntatt offentligheten iht.: Offl § 25DiskusjonssakerOrienteringssaker24/2022 a) - Protokoll Universitetsstyret...

Styremøte 15.-16. sept 2022

47 views 16. september 2022

VedtakssakerDagsorden - Dagsorden20/2022 - Virksomhetsrapportering 1.tertial 202221/2022 - Foreløpig rammefordeling for 2023-2025 og oppdatert risikobilde 202222/2022 - Forhandlingsfullmakt HTA pkt. 2.5.1 og 2.5.2 202223/2022 - Unntatt offentligheten iht.: Offl § 25DiskusjonssakerOrienteringssaker24/2022 a) - Protokoll Universitetsstyret...