SVA - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning

SAMSVAR: Ungdomskriminalitet – bør vi frykte utviklingen?

124 views 29. april 2024

Hvilken utfordring utgjør egentlig kriminalitet og vold i ungdomsmiljøer i Norge? Ungdomsvold har fått mye oppmerksomhet i media. Stadig yngre bærer kniv. Stadig grovere forhold. En del av bakteppet for den offentlige bekymringen er situasjonen i Sverige, hvor gjengdrap og drapsforsøk er blitt utført av ungdom i et omfang som har fått...

Portoguese wool and breeds

67 views 19. februar 2024

Webinar from the Woolume Conference in Istebna, Portugal 26.27. October 2023. Presentations by Gianni Montagna and Carla Pereira. The main objective of the Woolume project is to explore how an under-utilized natural resource – wool from remote mountain regions – can be maximized into materials in local sustainable industry innovation systems...

Sustainability and maturity in procurement

122 views 23. november 2023

This video is about quality in procurement. There are several models that specify what is needed for an organization to be labeled good at procurement. This video gived an overview of the most referred to model and reflects upon the lack of measures of sustainability in these models.

What companies want from municipalities to strengthen sustainability?

121 views 23. november 2023

84% of the companies consider it important that municipalities take more active role in supporting a sustainable transitions. Only 1% consider the municipalities to have a big or very big role in sustainabilitywork today. Municipalities do not use all the possibilities they have to be a driving force for sustainable transitions. Often the...

Findings from BDO report: What do companies want from the municipalities?

173 views 23. november 2023

In this video, Line Begby, manager advisor at BDO, presents central findings from a BDO report, on what companies wants from municipalities: a large majority finds it important that municipalities take an active role in supporting the sustainable transition, but only a minority finds that the municipalities already do so. When it comes to...

Is local always sustainable?

131 views 23. november 2023

In this video professor Nicolaas Stijn Groenendijk on the term local in procurement. Sometimes what is local is also sustainable, but not always. In this video Nicolaas reflects upon the contradictions and tradeoffs we need to consider when we want to buy more sustainably

Bærekraftig mat og jobbskaping

117 views 23. november 2023

I videoen forteller prosjektutvikler Gro Aase Magnussen om hvordan Delprogram sysselsetting, i områdesatsingen for Groruddalen har jobbet med å få kommunen til å kjøpe bærekraftige varer og tjenester fra sosiale entreprenører. Dette er et eksempel på en modell for jobbskaping der kommunen for gevinsten fra å sysselsette innbyggere som ellers...

How to make cities greener and more sustainable

112 views 23. november 2023

In the video Nevelina Pachova from RMIT Europe explains how the EU project “Edible City Network” worked to help municipalities transition towards more sustainable city planning and also how the project experimented with living labs to help green and social initiatives. She explains what the projects ambitions have been, what it accomplished and...

Hvordan drive et kjøkken bærekraftig

99 views 23. november 2023

I videoen forteller virksomhetsleder Tove Nævisdal, som er fagansvarlig for mat og måltider ved Arendal kommunes institusjoner om hvordan de driver på en bærekraftig måte. De lager tradisjonsmat fra bunnen, har kokker ansatt på alle kjøkkenene, lager mat selv av økologiske råvarer, jobber aktivt for å redusere matsvinn, jobber aktivt med...

Short and transparent supply chains for direct food trade

104 views 21. november 2023

This video explains how to transition to short and transparent supply chains for direct food trade. Maximo Graesse explains how this does not increase costs. You can organize differently and buy organic and fresh food, for the same price. He urges leaders to be leaders and take responsibility for a transition towards a more sustainable food system

Food and quality and deliciousness in the public sector

125 views 21. november 2023

In this video Andreas Viestad explains how educating children about food and emphasizing the taste and quality of food is important for our quality of life. Children need to see where the food comes from and participate in growing vegetables and in cooking. He also explains how and why this is sustainable and why we should put more emphasis on...

Sosiale entreprenørers samarbeid med offentlig sektor

112 views 21. november 2023

I denne videoen deler Sherry Hakimnejad sin reise som sosial entreprenør. Hun startet selskapet kompass hvor ungdom som var utenfor arbeid og utdanning skulle få opplæring i å drive en catering bedrift. De laget mat av overskuddsmat. Kjøkkendriften ble en mestringsarena for ungdommen, men det ble vanskelig å konkurrere og vinne anbud i...