LUI - Lærerutdanning og internasjonale studier

Anna Sethne-forelesningen 2024: Lene Tanggaard

23 views 21. februar 2024

Anna Sethne-forelesningen 2024 ble holdt av Lene Tanggaard, professor i pedagogisk psykologi ved Aalborg universitet og rektor ved Designskolen Kolding. Tanggaard har i mange år forsket på kreativitet og læring, og er en av Danmarks ledende eksperter på området. I forelesningen «Der er brug for en langsom, ’svag’ og bæredygtig pædagogik»...

Ikke bestått praksis video - med tegnspråktolk

14 views 19. februar 2024

Publisert 2019 Torill fra Seksjon for praksisadministrasjon snakker om håndtering av situasjoner der det vurderes ikke bestått praksis. Videoen uten tegnspråktolk: Ikke bestått praksis

Taushetsplikt i praksisperioder - med tegnspråktolk

15 views 19. februar 2024

Publisert 2019 Karoline fra Seksjon for praksisadministrasjon snakker om taushetsplikt i forbindelse med praksisperioder. Videoen uten tegnspråktolk: Taushetsplikt i praksisperioder

Utfordringer på praksisstedet - med tegnspråktolk

12 views 19. februar 2024

Hva gjør du hvis du opplever utfordringer når du er i praksis? Karoline Kristiansen ved praksisadministrasjonen informerer. Videoen uten tegnspråktolk: Utfordringer på praksisstedet

Gyldig fravær i praksisperioder - med tegnspråktolk

14 views 19. februar 2024

Karoline fra Seksjon for praksisadministrasjon snakker om gyldig fravær i forbindelse med praksisperioder. Videoen uten tegnspråktolk: Gyldig fravær i praksisperioder

Digitale verktøy og tilpasset opplæring i yrkesfag

21 views 7. februar 2024

Denne informasjonsvideoen er laget for den fleksible og nettbaserte videreutdanningen «Digitale verktøy og tilpasset opplæring i yrkesfag» ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Denne videreutdanningen legger til rette for at du som student skal kunne videreutvikle din pedagogiske praksis. Du kan lese mer om studieemnet på lenken under dersom du...

Informasjonsmøte om videreutdanninger

137 views 29. januar 2024

Informasjonsmøte om videreutdanninger for ledere i barnehage og skoleEr du leder i barnehage eller skole og ønsker videreutdanning? OsloMet og HINN tilbyr lederutdanning for styrere og rektorer, med mulighet for fem påbygningsmoduler. På dette informasjonsmøtet får du vite mer om lederutdanningene, du får møte noen av våre dyktige undervisere,...

Virtuelle Refleksjonsgrupper

86 views 23. januar 2024

Øyvind Granborg forteller om virtuelle refleksjonsgrupper til oppfølging av studenter i pedagogisk praksis.

Et kritisk blikk på begrepet relasjonskompetanse i skole og lærerutdanning

190 views 21. november 2023

Hvilken plass bør begrepet relasjonskompetanse ha i skolen og i lærerutdanningene? Til å belyse og drøfte disse problemstillingene med oss har vi et panel bestående av Frode Restad, Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet Solveig Østrem, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet Knut Ove Æsøy, Institutt for grunnskole- og...

Skinnvotten - fortalt på dari, tamil og norsk

724 views 19. oktober 2023

En flerspråklig fortellerstund. Se den ukrainske fortellingen om Skinnvotten bli fortalt på tre språk: dari, tamil og norsk. Du finner fortellingen om Skinnvotten på mange språk og illustrasjonene som er brukt i fortellerstunden gratis her: Skinnvotten – et eventyr fra Ukraina – morsmål.no (morsmal.no) Her er flere historier: Bøker og...

Praksisstedet LUI

46 views 13. september 2023

Lærerstudenter drar til praksisstedet for første gang.

Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk (teaser)

1.051 views 23. august 2023

Vil du lære mer om Utdanningsdirektoratets kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk? Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (OsloMet) har i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo, Høgskolen i Innlandet og NTNU laget veiledningsfilmer om dette temaet. I denne korte filmen får du en liten smakebit av hva du kan vente deg. Alle filmene...