HV - Helsevitenskap

Mat og glede tittelvideo

19 views 19. januar 2023

Dette er tittelvideoen til læreverket Mat og glede - for personer med utviklingshemming. Læreverket er tilgjengelig på x.oslomet.no. Mat og Glede er et samarbeidsprosjekt mellom Ernæring og Adferdsvitenskap ved OsloMet, og bydel Sagene.

Bachelorstudier i helse- og sosialfag

50 views 5. januar 2023

Vil du være med og redde liv? Eller hjelpe mennesker til å få en bedre hverdag? En karriere i helsevesenet starter med en bachelorgrad.

Appendix

30 views 9. desember 2022

Video som viser og beskriver makrobeskjæring av benigne preparater.

Uterus

26 views 9. desember 2022

Video som viser og beskriver makrobeskjæring av benigne preparater.

Lymfeknuter

17 views 9. desember 2022

Video som viser og beskriver makrobeskjæring av benigne preparater.

Circumsisioresektat/forhud

17 views 9. desember 2022

Video som viser og beskriver makrobeskjæring av benigne preparater.

Circumsisioresektat/forhud #2

14 views 9. desember 2022

Video som viser og beskriver makrobeskjæring av benigne preparater.

Galleblære

17 views 9. desember 2022

Video som viser og beskriver makrobeskjæring av benigne preparater.

Galleblære #2

15 views 9. desember 2022

Video som viser og beskriver makrobeskjæring av benigne preparater.

Tube

13 views 9. desember 2022

Video som viser og beskriver makrobeskjæring av benigne preparater.

Portio

13 views 9. desember 2022

Video som viser og beskriver makrobeskjæring av benigne preparater.

Myom

13 views 9. desember 2022

Video som viser og beskriver makrobeskjæring av benigne preparater.