FA - Fellesadministrasjonen

Styremøte 24. oktober 2023

62 views 24. november 2023

Duplisering av bilde i et Undervisningsrom

41 views 10. november 2023

Videoen viser hvordan man skal få samme bilde på PC/laptop skjerm og lerret om disse er forskjellige når man starter undervisning i et felles undervisningsrom.

Frokostmøte DGS

30 views 22. august 2023

Hvordan ansatte ved OsloMet skal logge seg på Zoom

71 views 15. august 2023

Denne videoen tar for seg hvordan ansatte ved OsloMet med en ansatt laptop eller undervisnings PC skal logge seg på Zoom på riktig måte.

Innspillsmøte for ny strategi.m4v

32 views 16. mai 2023

Digitalt innspillsmøte for OsloMets nye strategi.

Digitalt allmøte for ansatte 26. april 2023

141 views 26. april 2023

Velkommen til digitalt allmøte med rektoratet ved OsloMet! Rektoratet inviterer alle ansatte til et nytt digitalt allmøte, der de vil snakke om hvordan universitetet forholder seg til ChatGPT, og litt om status for pågående arbeid og planer fremover.

Skikkethetsvurdering for praksisfeltet på lærerutdanningene

74 views 6. mars 2023

Video for dem som følger opp studenter som er ute i praksis ved lærerutdanninngen på OsloMet.

Skikkethetsvurdering for sykepleiestudenter

111 views 9. februar 2023

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, Nayén Bacci Myhrvold, snakker om hva det vil si å være skikket for sykepleierutdanningen.

Bokbad med Jan Messel

116 views 2. desember 2022

Vibeke Horn samtaler med Jan messel om hans bok der han tar for seg historien om OsloMet, om yrkesrettede, praktisk orienterte utdanninger med lange kunnskapstradisjoner. I boken følger leseren de enkelte utdanningene fra de ble etablert, mange for godt over 100 år siden, til de i dag er en del av et av Norges største universiteter. (Teksting...

Moving to Oslo - where to live?

109 views 13. oktober 2022

Senior advisor Jannicke Døvre talks about different parts of Oslo.

Introduksjon til OsloMets styringsportal

205 views 29. september 2022

En kort introduksjon til OsloMets styringsportal. Videoen viser hvordan du kommer inn i portalen og hvilke data og kilder som brukes.