FA - Fellesadministrasjonen

Introduksjon til OsloMets styringsportal

10 views 29. september 2022

En kort introduksjon til OsloMets styringsportal. Videoen viser hvordan du kommer inn i portalen og hvilke data og kilder som brukes.

St. Hanshaugen

10 views 29. september 2022

Frydenlund

7 views 29. september 2022

Katti Anker Møller – hele familiens rettigheter

6 views 29. september 2022

Pilestredet 50 er oppkalt etter Katti Anker Møller, (1868-1945) en sosialaktivist med foredrag over hele landet som snakket mot forventningen om at kvinner skulle få mange barn. Hun arbeidet også med sin svoger, stortingsrepresentanten Johan Castberg, for å utvikle lovverk som skulle gi mødre og barn, spesielt barn født utenfor ekteskap,...

Anne Cathrine Sethne - utvikling av pedagogikk og læremåter

8 views 29. september 2022

Pilestredet 42 er oppkalt etter pedagogen og skolelederen Anne Cathrine Sethe, (1872 - 1961) som hele livet arbeidet med å forbedre elevers arbeids- og læremåter. Hun var opptatt av elevene ikke skulle oppleve lærerne som autoritære, og skolen som et streng og stivt sted. Anne Sethe var overlærer ved Sagene skole fra 1919 til 1938, i en tid da...

Eva Balke – førskoleutdanningens utvikling

3 views 29. september 2022

Pilestredet 48 er oppkalt etter Eva Balke (1920-2002), som på midten av 1900-tallet utviklet videreutdanning for førskolelærere i Norge. Hennes innsats gjorde at barnehagepedagogikken ble satt på lik linje som andre fag. Fortalt av Førstelektor Kirsten Røvig Håberg.

Clara Holst – en tvunget oppgivelse

5 views 29. september 2022

Pilestredet 46 er oppkalt etter Clara Holst (1868-1935), som brøt med normene for hvilke profesjoner hun som kvinne kunne ha på slutten av 1800-tallet. Hun utmerket seg i språkstudier og var første kvinne som fikk doktorgrad ved et universitet i Norge. Etter omfattende reisevirksomhet underviste hun i USA ett par år blant annet ved Wellesley...

Elisabeth Lampe - egen kropp under egen vilje

11 views 29. september 2022

Pilestredet 44 er oppkalt etter Elisabeth Lampe, (1840-1922) en pioner innen fysioterapiutdanningen. I 1877 ble hun som den ene av de to første norske kvinner uteksaminert som sykegymnast fra Stockholm. Elisabeth Lampe jobbet hard for å etablere fysioterapi som eget fag i Norge. Elisabeth Lampe drev sitt eget institutt med frisk - og...

Jan Messel presenterer "kvinneveggen"

32 views 14. september 2022

Forsker Jan Messel presenterer kvinnene som danner "kvinneveggen" i Pilestredet 46. Felles for kvinnene er at alle har sin historie som på en eller annen måte har påvirket utdanninger vi har på OsloMet.

Rapporteringsmodulen i styringsportalen

35 views 2. september 2022

Gjennomgang av funksjoner i rapporteringsmodulen i styringsportalen.

Skikkethetsvurdering

39 views 30. august 2022

Stedfortredende institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, Nayén Bacci Myhrvold, forteller hvordan skikkethetsvurderings-saker håndteres ved OsloMet.

Styremøte OsloMet 16.juni 2022

40 views 17. juni 2022

SakslisteVedtakssakerDagsorden - Dagsorden20/2022 - Virksomhetsrapportering 1.tertial 202221/2022 - Foreløpig rammefordeling for 2023-2025 og oppdatert risikobilde 202222/2022 - Forhandlingsfullmakt HTA pkt. 2.5.1 og 2.5.2 2022DiskusjonssakerOrienteringssaker24/2022 a) - Protokoll Universitetsstyret 12.05.202224/2022 c) - Årsplan styresaker 2022...