FA - Fellesadministrasjonen

Bokbad med Jan Messel

59 views 2. desember 2022

Vibeke Horn samtaler med Jan messel om hans bok der han tar for seg historien om OsloMet, om yrkesrettede, praktisk orienterte utdanninger med lange kunnskapstradisjoner. I boken følger leseren de enkelte utdanningene fra de ble etablert, mange for godt over 100 år siden, til de i dag er en del av et av Norges største universiteter. (Teksting...

Moving to Oslo - where to live?

44 views 13. oktober 2022

Senior advisor Jannicke Døvre talks about different parts of Oslo.

Introduksjon til OsloMets styringsportal

91 views 29. september 2022

En kort introduksjon til OsloMets styringsportal. Videoen viser hvordan du kommer inn i portalen og hvilke data og kilder som brukes.

Midt i storbyen - Kirsten Røvig Haaberg om OsloMet historie

48 views 29. september 2022

Kirsten Røvig Haaberg forteller om OsloMets innplassering i byen og tilhørighet til nærområdet. St. Hanshaugens historie.

Fra bryggeri til universitet

56 views 29. september 2022

Kirsten Røvig Haaberg forteller om den historiske bakgrunnen for campus Pilestredet og valg av bygningsnavn.

Katti Anker Møller – hele familiens rettigheter

37 views 29. september 2022

Pilestredet 50 er oppkalt etter Katti Anker Møller, (1868-1945) en sosialaktivist med foredrag over hele landet som snakket mot forventningen om at kvinner skulle få mange barn. Hun arbeidet også med sin svoger, stortingsrepresentanten Johan Castberg, for å utvikle lovverk som skulle gi mødre og barn, spesielt barn født utenfor ekteskap,...

Anne Cathrine Sethne - utvikling av pedagogikk og læremåter

47 views 29. september 2022

Pilestredet 42 er oppkalt etter pedagogen og skolelederen Anne Cathrine Sethe, (1872 - 1961) som hele livet arbeidet med å forbedre elevers arbeids- og læremåter. Hun var opptatt av elevene ikke skulle oppleve lærerne som autoritære, og skolen som et streng og stivt sted. Anne Sethe var overlærer ved Sagene skole fra 1919 til 1938, i en tid da...

Eva Balke – førskoleutdanningens utvikling

35 views 29. september 2022

Pilestredet 48 er oppkalt etter Eva Balke (1920-2002), som på midten av 1900-tallet utviklet videreutdanning for førskolelærere i Norge. Hennes innsats gjorde at barnehagepedagogikken ble satt på lik linje som andre fag. Fortalt av Førstelektor Kirsten Røvig Håberg.

Clara Holst – en tvunget oppgivelse

28 views 29. september 2022

Pilestredet 46 er oppkalt etter Clara Holst (1868-1935), som brøt med normene for hvilke profesjoner hun som kvinne kunne ha på slutten av 1800-tallet. Hun utmerket seg i språkstudier og var første kvinne som fikk doktorgrad ved et universitet i Norge. Etter omfattende reisevirksomhet underviste hun i USA ett par år blant annet ved Wellesley...

Elisabeth Lampe - egen kropp under egen vilje

41 views 29. september 2022

Pilestredet 44 er oppkalt etter Elisabeth Lampe, (1840-1922) en pioner innen fysioterapiutdanningen. I 1877 ble hun som den ene av de to første norske kvinner uteksaminert som sykegymnast fra Stockholm. Elisabeth Lampe jobbet hard for å etablere fysioterapi som eget fag i Norge. Elisabeth Lampe drev sitt eget institutt med frisk - og...

Jan Messel presenterer "kvinneveggen"

79 views 14. september 2022

Forsker Jan Messel presenterer kvinnene som danner "kvinneveggen" i Pilestredet 46. Felles for kvinnene er at alle har sin historie som på en eller annen måte har påvirket utdanninger vi har på OsloMet.

Rapporteringsmodulen i styringsportalen

98 views 2. september 2022

Gjennomgang av funksjoner i rapporteringsmodulen i styringsportalen.