FA - Fellesadministrasjonen

Hvordan legger man opp et kurs?

92 views 26. juni 2019

Er du kursholder via OsloMet-akademiet? Her er introen til hvordan du kan legge opp et kurs.

Økonomi og virksomhetsstyring: Ny som leder med økonomiansvar

22 views 17. september 2019

Hva er det nyttig å sette seg inn i som ny leder når det gjelder økonomiområdet? Økonomidirektør Line Haugen i samtale med instituttleder Eirin Sæther.

Økonomi og virksomhetsstyring: Årshjul og styringsprosesser gjennom året

23 views 17. september 2019

Mål - plan – gjennomføring – rapportering. Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Økonomi og virksomhetsstyring: Budsjett og økonomistyring

18 views 17. september 2019

Sammensetning og fordeling av inntekter og kostnader. Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Økonomi og virksomhetsstyring: Strategi og styring

23 views 17. september 2019

Hvordan arbeider vi for å nå målene? Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Hvordan melde på dine ansatte til kurs?

53 views 21. juni 2019

Kort beskrivelse av hvordan man kan melde på sine ansatte til kurs.

Irgens on RRI and region

41 views 19. juni 2019

Morten Irgens om RRI og regioner

Opening talentdevelopment program

36 views 19. juni 2019

Morten Irgens introduksjon til konferanse june 2019

Kursoversikt for ansatte

111 views 17. juni 2019

Videoen beskriver hvordan du som ansatt logger deg på DIFIs felles kursportal for statlige virksomheter.

Lederskifter teaser

76 views 10. mai 2019

Lederskiftets verktøykasse: Introduksjon til digital arbeidsbok om lederskifter.

Lederskifte kompetanseplan

57 views 10. mai 2019

Opprykksseminar

60 views 10. mai 2019

Dette opprykksseminaret ble holdt 10. april 2019 og var åpent for alle interesserte ansatte ved universitetet.