Testar og målingar etter PISA - mål, hensikt og framtid for kvalitetsvurderingssystemet til skulen

Forum for kritisk tenking og kritiske perspektiv i skule og lærarutdanning ved OsloMet inviterer til konferanse.

Hausten 2023 kom NOU 2023:27 "Eit nytt system for kvalitetsutvikling – for læringa og trivselen til elevane".
Me har invitert tidlegare kunnskapsminister Guri Melby, retorikkprofessor Kjell Lars Berge og utvalsleiar professor Tine Prøitz til å innleie om historia til vurderingssystemet og vidare utvikling.