Akademisk skriving

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Innføring i hvordan man skriver akademiske tekster