Episode 2 av 4 - Hvordan kan lærere legge til rette for flerspråklighet i klasserommet?

Elevene er eksperter på sin flerspråklighet, mens lærere kan være «detektiver» og legge til rette for at flerspråklighet brukes som en læringsstrategi.

I denne filmen ser vi nærmere på språkportrettet som et verktøy for å bli kjent med elevenes språklige repertoar. Vi møter blant annet elever og lærer Umran Dede på Sofienberg ungdomsskole.

NAFO sin side med oppgaver og alle videoene i serien:

Flerspråklighet som ressurs – filmserie med oppgaver