Tagget med oslomet

Sommer på OsloMet

54 views 24. november 2020

Internasjonal student, Andrew forteller om livet som student på OsloMet og hvordan han opplever den norske sommeren.

Velkomsthilsen til nyansatte

167 views 13. mai 2020

Curt Rice ønsker nye ansatte ved OsloMet velkommen fra hjemmekontoret.

Habilitet ved ansettelser

157 views 8. april 2020

Videoen tar opp spørsmål om habilitet ved ansettelser, og beskriver OsloMet sine retningslinjer rundt temaet.

Det funker faktisk å jobbe sammen

403 views 23. mars 2020

Samtale med helsefag studenter som deler av sine erfaringer og refleksjoner etter praksis med tverrprofesjonelt samarbeid. Filmen er et samarbeid mellom OsloMet og Sunnaas sykehus HF. Filmen inngår i en digital kurspakke for studenter, lærere og veiledere om tverrprofesjonelt samarbeid, utviklet av lærere fra tre ulike utdanninger ved fakultet...

Visjon, salgord og verdier

209 views 19. mars 2020

Videoen illustrerer OsloMets visjon, slagord og verdier.

OsloMet - en oversikt

184 views 3. mars 2020

Videoen er laget for å gi nyansatte et raskt overblikk på organisasjonen OsloMet.

OsloMet - an overview

111 views 3. mars 2020

The video gives you a quick overview of the organisation chart of OsloMet

Lunsjpåfyll: Kunstbokas tilnærming til kunstnerisk forskning

229 views 15. november 2019

Boklansering og debatt om betydningen av kunstnerisk utviklingsarbeid på OsloMet. Samtale mellom Ingeborg Stana og kunsthistoriker Jørgen Bakke fra UiB, etterfulgt av en debatt om betydningen av kunstnerisk utviklingsarbeid på OsloMet. Deltakere fra OsloMet: Arild Berg (førsteamanuensis i produktdesign) og Camilla Eeg-Tverbakk (professor i...

Økonomi og virksomhetsstyring: Årshjul og styringsprosesser gjennom året

220 views 17. september 2019

Mål - plan – gjennomføring – rapportering. Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Økonomi og virksomhetsstyring: Budsjett og økonomistyring

218 views 17. september 2019

Sammensetning og fordeling av inntekter og kostnader. Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Økonomi og virksomhetsstyring: Strategi og styring

235 views 17. september 2019

Hvordan arbeider vi for å nå målene? Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Vi trenger mannlige helsesykepleiere

337 views 10. mai 2019

Anders J. Andersen er en av fem mannlige helsesykepleierstudenter ved OsloMet i 2019. Han mener det er viktig at guttene har noen å snakke med.