Digitale verktøy og tilpasset opplæring i yrkesfag

Denne informasjonsvideoen er laget for den fleksible og nettbaserte videreutdanningen «Digitale verktøy og tilpasset opplæring i yrkesfag» ved OsloMet - Storbyuniversitetet.

Denne videreutdanningen legger til rette for at du som student skal kunne videreutvikle din pedagogiske praksis. Du kan lese mer om studieemnet på lenken under dersom du er interessert i å lære mer om god pedagogisk bruk av digitale verktøy i opplæringen.

Digitale verktøy og tilpasset opplæring i yrkesfag:
https://oslomet.instructure.com/courses/26658/pages/digitale-verktoy-og-tilpasset-opplaering-pa-yrkesfag 

I denne videreutdanningen skal du som student lære om god pedagogisk bruk av digital teknologi i opplæringen. Økende digital praksis i opplæringen forutsetter gode digitale ferdigheter hos den enkelte læreren og i skolen som organisasjon. Denne videreutdanningen skal derfor gi studentene forståelse for, og innsikt i, hvordan teknologien kan ses i sammenheng med undervisningen og elevenes læring og utvikling.