Tagget med praktisk pedagogisk utdanning

Digitale verktøy og tilpasset opplæring i yrkesfag

51 views 7. februar 2024

Denne informasjonsvideoen er laget for den fleksible og nettbaserte videreutdanningen «Digitale verktøy og tilpasset opplæring i yrkesfag» ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Denne videreutdanningen legger til rette for at du som student skal kunne videreutvikle din pedagogiske praksis. Du kan lese mer om studieemnet på lenken under dersom du...

Hvordan knytte refleksjon til teori

7.153 views 27. mars 2018

Gjennom utdrag fra studenttekster vises det hvordan refleksjon kan knyttes til faglitteratur