Hvordan knytte refleksjon til teori

Gjennom utdrag fra studenttekster vises det hvordan refleksjon kan knyttes til faglitteratur