Tagget med refleksjon

Virtuelle Refleksjonsgrupper

115 views 23. januar 2024

Øyvind Granborg forteller om virtuelle refleksjonsgrupper til oppfølging av studenter i pedagogisk praksis.

Refleksjon som metode

171 views 13. februar 2023

Artikkelforfatter Sigrun Saur Stiklestad presenterer sin egen artikkel.

Dokumentasjon og refleksjon

234 views 27. mai 2022

Utdrag fra samtale der klinisk ernæringsfysiolog, Kristine Nordkvelle, snakker med professor Svein Olav Kolset og Phd Marianne Nordstrøm, om ernæring og livskvalitet for personer med utviklingshemming. Denne filmen er et utdrag som handler om dokumentasjon og refleksjon.

Om veiledning i kunnskapsbasert praksis

251 views 4. august 2020

Publisert 2020 Kunnskapsbasert praksis kan ikke bare være en læringsaktivitet på skolen. Det må undervises i praksis og dermed knytte sammen teori og praksis, som Jonas Debesay sier i denne filmen. Videre oppmuntrer kontaktsykepleier Natalia Lund, studenter til å avholde en faglunsj om oppdateringer hvis de finner utdaterte prosedyrer.

SME-modellen

577 views 4. august 2020

Publisert 2020 Noen ganger vil det være nyttig å foreta en refleksjon med fokus på etiske faktorer, altså en etisk refleksjon. Som Ingrid Fosse her forteller kan SME-modellen hjelpe med nettopp dette ved å ta utgangspunkt i et dilemma og vektlegge ulike perspektiver på dilemmaet og ulike etterfølgende handlingsalternativer.

Barrierer i kunnskapsbasert praksis

290 views 4. august 2020

Publisert 2020 I denne filmen forteller Heidi Ness Johnsen om hvordan det å jobbe kunnskapsbasert handler om å stille spørsmål ved det man gjør, være åpen og jobbe systematisk.

Refleksjon og forbedring

1.145 views 4. august 2020

Publisert 2020 Ingrid Fosse forteller her om hvordan refleksjon som en del av arbeidshverdagen bidrar til å gjøre oss mer bevisst på hvordan vi snakker om ting ved praksis som kanskje kan forbedres.

Refleksjon og handlingsalternativer

226 views 4. august 2020

Publisert 2020 Refleksjon er en viktig prosess hvor både pasientens verdier og helsepersonells egen erfaringer enkelt møtes. Ingrid Fosse snakker om det å velge handlingsalternativer for å sikre at prosessen ikke stopper opp etter refleksjonen.

Refleksjon i hverdagen

257 views 4. august 2020

Publisert 2020 På arbeidsplassen til Ingrid Fosse jobber de aktivt med refleksjon som en del av hverdagen. Når en hendelse inntreffer er det ofte enkelt å ty til enkle, nærliggende løsninger, men da kan det hende at man ikke har reflektert tilstrekkelig. Ingrid forteller om hvordan en grundigere refleksjon vil gi større innsikt.

Refleksjonsnotat

15.265 views 28. mai 2019

Kort om hva et refleksjonsnotat er og hvordan du jobber med det.

Hva er refleksjon?

6.526 views 28. mai 2019

Hva er refleksjon i en faglig sammenheng? Videoen inngår i Startpakkas del om Refleksjonsnotat.

Hvordan knytte egne refleksjoner til faglitteratur

6.567 views 28. mai 2019

Et konkret eksempel på hvordan du kan starte å koble egne tanker til faglitteratur.