Refleksjon som metode

Artikkelforfatter Sigrun Saur Stiklestad presenterer sin egen artikkel.