Virtuelle Refleksjonsgrupper

Øyvind Granborg forteller om virtuelle refleksjonsgrupper
til oppfølging av studenter i pedagogisk praksis.