Tagget med studieverkstedet

Parafrasering

216 views 15. desember 2022

Å bygge på andres fagtekster i egen tekst er viktig i oppgaveskriving. Denne videoen viser og gir øvelser i hvordan man kan parafrasere (skrive indirekte sitat).

Hva kan være vanskelig i norsk grammatikk

302 views 29. juni 2022

Hva kan være vanskelig i norsk grammatikk? - Filmen går igjennom typiske utfordringer med norsk grammatikk. Den er rettet mot studenter med norsk som andrespråk.

Skriveprosessen ifølge Jan Storø

1.447 views 28. mai 2021

Denne videoen omtaler ulike måter å forberede seg på å skrive og grunnstrukturen i akademisk skriving, inkludert noen skriveøvelser. Videoen er et utdrag fra Jan Storøs bok: "Du må skrive! Skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid.

Balanser studie og fritid

309 views 21. september 2020

Skrivementor ved Studieverkstedet, Lilian Vu, gir sine beste studieråd om å balansere studie og fritid.

Prioritering

216 views 21. september 2020

Skrivementor ved Studieverkstedet, Lilian Vu, gir sine beste studieråd om prioritering.

Planlegging

754 views 21. september 2020

Skrivementor ved Studieverkstedet, Lilian Vu, gir sine beste studieråd om planlegging.

UB informerer

271 views 11. august 2020

Universitetsbiblioteket viser sine utlånssteder

Introduksjon til argumentasjon og drøfting

2.628 views 24. april 2020

Videoen er en komprimert versjon av Studieverkstedets (v/Grethe Moen Johansen) skrivekurs i drøfting og argumentasjon. Den tar opp hva drøfting og argumentasjon er, og ses i lys av hele oppgaven.

Hvordan knytte refleksjon til teori

6.422 views 27. mars 2018

Gjennom utdrag fra studenttekster vises det hvordan refleksjon kan knyttes til faglitteratur

Hvordan redegjøre

8.320 views 27. mars 2018

Eksempel på hva som kreves i en redegjøring vist gjennom en studenttekst fra barnehagelærerutdanninga

Struktur

6.320 views 27. mars 2018

Videoen viser den enkleste formen for struktur kalt "fisken" og har en skriveøvelse om hvordan å lage disposisjon

Hvordan snevre inn en problemstilling

6.158 views 27. mars 2018

Videoen har skriveøvelser som hjelper i arbeidet med å lage problemstilling.