Tagget med studieverkstedet

Parafrasering

69 views 15. desember 2022

Å bygge på andres fagtekster i egen tekst er viktig i oppgaveskriving. Denne videoen viser og gir øvelser i hvordan man kan parafrasere (skrive indirekte sitat).

Hva kan være vanskelig i norsk grammatikk

158 views 29. juni 2022

Hva kan være vanskelig i norsk grammatikk? - Filmen går igjennom typiske utfordringer med norsk grammatikk. Den er rettet mot studenter med norsk som andrespråk.

Skriveprosessen ifølge Jan Storø

1.144 views 28. mai 2021

Denne videoen omtaler ulike måter å forberede seg på å skrive og grunnstrukturen i akademisk skriving, inkludert noen skriveøvelser. Videoen er et utdrag fra Jan Storøs bok: "Du må skrive! Skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid.

Balanser studie og fritid

292 views 21. september 2020

Skrivementor ved Studieverkstedet, Lilian Vu, gir sine beste studieråd om å balansere studie og fritid.

Prioritering

189 views 21. september 2020

Skrivementor ved Studieverkstedet, Lilian Vu, gir sine beste studieråd om prioritering.

Planlegging

728 views 21. september 2020

Skrivementor ved Studieverkstedet, Lilian Vu, gir sine beste studieråd om planlegging.

UB informerer

247 views 11. august 2020

Universitetsbiblioteket viser sine utlånssteder

Introduksjon til argumentasjon og drøfting

2.205 views 24. april 2020

Videoen er en komprimert versjon av Studieverkstedets (v/Grethe Moen Johansen) skrivekurs i drøfting og argumentasjon. Den tar opp hva drøfting og argumentasjon er, og ses i lys av hele oppgaven.

Hvordan knytte refleksjon til teori

5.795 views 27. mars 2018

Gjennom utdrag fra studenttekster vises det hvordan refleksjon kan knyttes til faglitteratur

Hvordan redegjøre

7.671 views 27. mars 2018

Eksempel på hva som kreves i en redegjøring vist gjennom en studenttekst fra barnehagelærerutdanninga

Struktur

5.812 views 27. mars 2018

Videoen viser den enkleste formen for struktur kalt "fisken" og har en skriveøvelse om hvordan å lage disposisjon

Hvordan snevre inn en problemstilling

5.798 views 27. mars 2018

Videoen har skriveøvelser som hjelper i arbeidet med å lage problemstilling.