Parafrasering

Å bygge på andres fagtekster i egen tekst er viktig i oppgaveskriving.

Denne videoen viser og gir øvelser i hvordan man kan parafrasere (skrive indirekte sitat).