Tagget med oppgaveskriving

Parafrasering

558 views 15. desember 2022

Å bygge på andres fagtekster i egen tekst er viktig i oppgaveskriving. Denne videoen viser og gir øvelser i hvordan man kan parafrasere (skrive indirekte sitat).

Skriveprosessen ifølge Jan Storø

1.871 views 28. mai 2021

Denne videoen omtaler ulike måter å forberede seg på å skrive og grunnstrukturen i akademisk skriving, inkludert noen skriveøvelser. Videoen er et utdrag fra Jan Storøs bok: "Du må skrive! Skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid.

UB informerer

318 views 11. august 2020

Universitetsbiblioteket viser sine utlånssteder

Primærkilde og sekundærkilde

2.859 views 17. juni 2019

Hva er forskjellen, og hvorfor skal du oppsøke primærkilden?

Refleksjonsnotat

15.766 views 28. mai 2019

Kort om hva et refleksjonsnotat er og hvordan du jobber med det.

Hva er refleksjon?

6.698 views 28. mai 2019

Hva er refleksjon i en faglig sammenheng? Videoen inngår i Startpakkas del om Refleksjonsnotat.

Hvordan knytte egne refleksjoner til faglitteratur

6.746 views 28. mai 2019

Et konkret eksempel på hvordan du kan starte å koble egne tanker til faglitteratur.

Artikkelanalyse

1.844 views 14. juni 2018

Hvordan vurdere om en artikkel er kvalitativt god nok og relevant for din oppgave

Startpakka

2.239 views 23. mai 2018

Informasjonsfilm om Startpakka

Hvordan knytte refleksjon til teori

7.394 views 27. mars 2018

Gjennom utdrag fra studenttekster vises det hvordan refleksjon kan knyttes til faglitteratur

Hvordan redegjøre

9.734 views 27. mars 2018

Eksempel på hva som kreves i en redegjøring vist gjennom en studenttekst fra barnehagelærerutdanninga

Struktur

7.259 views 27. mars 2018

Videoen viser den enkleste formen for struktur kalt "fisken" og har en skriveøvelse om hvordan å lage disposisjon