Skriveprosessen ifølge Jan Storø

Denne videoen omtaler ulike måter å forberede seg på å skrive og grunnstrukturen i akademisk skriving, inkludert noen skriveøvelser.

Videoen er et utdrag fra Jan Storøs bok: "Du må skrive! Skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid.