Skriveprosessen ifølge Jan Storø

Denne videoen omtaler ulike måter å forberede seg på å skrive og
grunnstrukturen i akademisk skriving, inkludert noen skriveøvelser.

Videoen er et utdrag fra Jan Storøs bok: "Du må skrive! Skrivebok for studenter i
barnevern og sosialt arbeid.