Tagget med barnevern

A short introduction to the Master's programme Nordic Social Policy and Global Sustainable...

95 views 15. april 2024

Professor Randi Wærdahl explains why you should apply for the master’s programme.

Hvordan kan vi styrke barnevernets arbeid med vold og overgrep?

293 views 12. mars 2024

Lanseringseminar for rapport som tar for seg hvordan barnevernets arbeid med vold og overgrep kan styrkes.

Fagportrett av Njål Petter Svensson

170 views 2. mars 2023

Njål Petter Svensson forteller om sitt faglige engasjement i sosialt arbeid. Fagportrettene er laget av Signe Sundt Rasmussen (intervju) og Bjørn Riiser (foto, lyd, redigering).

Fagportrett av Kari Killén

214 views 2. mars 2023

Kari Killen forteller om barnevern og utdanning i sosialt arbeid. Fagportrettene er laget av Signe Sundt Rasmussen (intervju) og Bjørn Riiser (foto, lyd, redigering).

Levekår og livskvalitet

391 views 25. mai 2022

Direktør Guro Ødegård forteller om forskningen på Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Skriveprosessen ifølge Jan Storø

1.884 views 28. mai 2021

Denne videoen omtaler ulike måter å forberede seg på å skrive og grunnstrukturen i akademisk skriving, inkludert noen skriveøvelser. Videoen er et utdrag fra Jan Storøs bok: "Du må skrive! Skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid.

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

6.652 views 9. august 2019

Publisert 2019 Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

5.617 views 5. august 2019

Publisert 2019 Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.