Tagget med barnevern

Fagportrett av Njål Petter Svensson

38 views 2. mars 2023

Njål Petter Svensson forteller om sitt faglige engasjement i sosialt arbeid. Fagportrettene er laget av Signe Sundt Rasmussen (intervju) og Bjørn Riiser (foto, lyd, redigering).

Fagportrett av Kari Killén

42 views 2. mars 2023

Kari Killen forteller om barnevern og utdanning i sosialt arbeid. Fagportrettene er laget av Signe Sundt Rasmussen (intervju) og Bjørn Riiser (foto, lyd, redigering).

Levekår og livskvalitet

279 views 25. mai 2022

Direktør Guro Ødegård forteller om forskningen på Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Skriveprosessen ifølge Jan Storø

1.204 views 28. mai 2021

Denne videoen omtaler ulike måter å forberede seg på å skrive og grunnstrukturen i akademisk skriving, inkludert noen skriveøvelser. Videoen er et utdrag fra Jan Storøs bok: "Du må skrive! Skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid.

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

4.672 views 9. august 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

4.053 views 5. august 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.