Levekår og livskvalitet

Direktør Guro Ødegård forteller om forskningen på Velferdsforskningsinstituttet NOVA.