Tagget med funksjonsnedsettelser

SAMSVAR: Diskriminering av funksjonshemmede arbeidssøkere - trenger vi en ny inkluderingspolitikk?

294 views 28. oktober 2022

Innlegg: Behov for kunnskap om diskriminering og inkludering i arbeidslivet av personer med funksjonsnedsettelser ved, Janikke Solstad Vedeler, forskningsleder ved Seksjon for Helse- og velferdsforskning, NOVA.Forekomst og årsaker til diskriminering av jobbsøkere med funksjonsnedsettelser? Ved Vegar Bjørnshagen og Kaja Larsen Østerud, forskere...

Levekår og livskvalitet

389 views 25. mai 2022

Direktør Guro Ødegård forteller om forskningen på Velferdsforskningsinstituttet NOVA.