SAMSVAR: Diskriminering av funksjonshemmede arbeidssøkere - trenger vi en ny inkluderingspolitikk?

Innlegg:

  • Behov for kunnskap om diskriminering og inkludering i arbeidslivet av personer med funksjonsnedsettelser ved, Janikke Solstad Vedeler, forskningsleder ved Seksjon for Helse- og velferdsforskning,  NOVA.
  • Forekomst og årsaker til diskriminering av jobbsøkere med funksjonsnedsettelser? Ved Vegar Bjørnshagen og Kaja Larsen Østerud, forskere NOVA.
  • Hva vet vi og hvilke utfordringer står vi overfor?
    ved Elisabeth Ugreninov, forsker og prosjektleder NOVA

Kommentarer:

  • Paal Haavorsen, seniorrådgiver, Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel (arbeidoginkludering.no)
  • Grete Crowo, rådgiver, arbeids-og velferdspolitikk, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) – (ffo.no)
  • Nils Kristian Bogen, leder av Likestillings- og mangfoldsutvalget
  • Ordstyrer: Kåre hagen, leder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)