Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2