Å skaffe seg kunnskap

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Førsteamanuensis Line Christoffersen snakker om forskjellige typer kunnskap.