Å skaffe seg kunnskap

Førsteamanuensis Line Christoffersen snakker om forskjellige typer kunnskap.