Tagget med kommunikasjon

9 av 17: Kommunikasjon og samarbeid

336 views 19. oktober 2022

Dette er niende film i en forelesningsrekke om barneradiografi som inngår i læreverket "Barneradiografi" på OsloMetX. Denne filmen handler om å legge til rette for god kommunikasjon og godt samarbeid i forkant av - og underveis i - en radiologisk undersøkelse. Underviser er barneradiograf Bente Lagesen ved Rikshospitalet.

Helsekommunikasjon - Hør hva mor har å si

390 views 1. februar 2022

Torunn Erichsen intervjuer Kari Høium. Kari har møtt foreldre som har barn med epilepsi. Foreldrene delte sine erfaringer om møte med helsevesenet. Flere av disse erfaringene omtales som både provoserende og deprimerende. God helsekommunikasjon og veiledning "går ikke bare av seg selv". Lær mer om dette i læreverket Epilepsi og helseveiledning...

Kundesituasjon på apotek

564 views 17. januar 2020

Publisert 2019 Hvordan skal man kommunisere med kunden, hva bør man tenke på i en kundesituasjon? Videoen fremstiller en typisk kommunikasjon mellom kunde og farmasøyt.

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

4.830 views 9. august 2019

Publisert 2019 Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Samtaler med skolebarn

432 views 6. august 2019

Publisert 2019 Lisbeth Kvarme forteller om hvordan man kan samtale med skolebarn, særlig de som er stille.

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

4.163 views 5. august 2019

Publisert 2019 Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.

Teknologi og møter

382 views 5. juli 2019

Førsteamanuensis Einar Bakke snakker om hvordan den samme teknologien både kan være gode verktøy og forstyrrende elementer i kommunikasjon mellom mennesker.

VUNDS6100 Minotenk iLOVE Seksuell helse Ibrahim

383 views 12. april 2019

Publisert 2019 Ibrahim Mursal snakker om viktigheten med samtale om seksuell helse og trygge steder å snakke om dette temaet.

Peter F. Hjort - Kommunikasjon

812 views 29. september 2015

Publisert 2015