Tagget med unge

Young People as Empirical Experts of Participatory Research in the Age of Information Disorders

102 views 1. juli 2022

Presentation of the article by Guna Spurava and Sirkku Kotilainen, published in Seminar.net Vol. 18 No 1 (202). Read online: Young People as Empirical Experts of Participatory Research in the Age of Information Disorders

Dataspill og barn og unges forbrukerkompetanse

747 views 29. oktober 2020

Ny studie avdekker barn og unges dataspillvaner. På oppdrag for Medietilsynet har SIFO undersøkt hvordan det står til med barn og unges kritiske mediekompetanse. Hvordan forstår de den kommersielle, nettbaserte dataspillverden? Forskerne har intervjuet 11-17-åringer og observert dem mens de spiller

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

6.638 views 9. august 2019

Publisert 2019 Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Samtaler med skolebarn

449 views 6. august 2019

Publisert 2019 Lisbeth Kvarme forteller om hvordan man kan samtale med skolebarn, særlig de som er stille.

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

5.616 views 5. august 2019

Publisert 2019 Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.

Å ha barn og ungdom som pasienter

548 views 22. mai 2019

Publisert 2019 Spesialsykepleier Kamilla Karine Heggen blir intervjuet av leder for DIGIN ved OsloMet, Hallgerd Benan. Intervjuet handler om hvordan det er å jobbe med barn og unge som pasienter på Ahus.