Tagget med barn

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

661 views 9. august 2019

Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Samtaler med skolebarn

370 views 6. august 2019

Lisbeth Kvarme forteller om hvordan man kan samtale med skolebarn, særlig de som er stille.

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

498 views 5. august 2019

Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.

Å ha barn og ungdom som pasienter

397 views 22. mai 2019

Spesialsykepleier Kamilla Karine Heggen blir intervjuet av leder for DIGIN ved OsloMet, Hallgerd Benan. Intervjuet handler om hvordan det er å jobbe med barn og unge som pasienter på Ahus.

Barn botox alkohol og gambling

654 views 28. mars 2019

SIFO-forskerne Thea Grav Rosenberg, Kamilla Knutsen Steinnes og Ardis Storm-Mathisen beskriver helt nye og unike metoder for å studere barns digitale hverdag. Funn fra studien ‘Markedsføring og personvern i sosiale medier’

Tolking for barn

1.156 views 3. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.