Barns spontansang og voksen-deltagelse

Førsteamanuensis i musikk, Lise Lotte Ågedal, viser og forteller om barns naturlige spontansang.