Tagget med spontansang

Barns spontansang og voksen-deltagelse

33 views 27. oktober 2022

Førsteamanuensis i musikk, Lise Lotte Ågedal, viser og forteller om barns naturlige spontansang.