Ungdata junior – informasjonsfilm for 5.-7. trinn

Informasjonsfilm til elever på 5.-7. trinn som skal delta i Ungdataundersøkelsen. Filmen skal vises i klasserommet før elevene svarer på spørreundersøkelsen.

Elevene får informasjon om hva undersøkelsen skal brukes til, og hvilke rettigheter de har.