Ungdata – informasjonsfilm for videregående skole

Informasjonsfilm til elever på videregående skole som skal delta i Ungdataundersøkelsen.
Filmen skal vises i klasserommet før elevene svarer på spørreundersøkelsen.
Elevene får informasjon om hva undersøkelsen skal brukes til, og hvilke rettigheter de har.