Tagget med funksjonshemmede

SAMSVAR: Diskriminering av funksjonshemmede arbeidssøkere - trenger vi en ny inkluderingspolitikk?

280 views 28. oktober 2022

Innlegg: Behov for kunnskap om diskriminering og inkludering i arbeidslivet av personer med funksjonsnedsettelser ved, Janikke Solstad Vedeler, forskningsleder ved Seksjon for Helse- og velferdsforskning, NOVA.Forekomst og årsaker til diskriminering av jobbsøkere med funksjonsnedsettelser? Ved Vegar Bjørnshagen og Kaja Larsen Østerud, forskere...

VUNDS6100 Minotenk iLOVE Seksuell helse Ida

547 views 12. april 2019

Publisert 2019 Ida Hauge Dignes snakker om funksjonshemmede og seksualitet.