Tagget med boligforskning

Levekår og livskvalitet

389 views 25. mai 2022

Direktør Guro Ødegård forteller om forskningen på Velferdsforskningsinstituttet NOVA.