Fagportrett av Kari Killén

Kari Killen forteller om barnevern og utdanning i sosialt arbeid.

Fagportrettene er laget av Signe Sundt Rasmussen (intervju) og Bjørn Riiser (foto, lyd, redigering).