Tagget med utdanning

Tannteknikerutdanning ved OsloMet

340 views 8. juni 2022

Hva gjør en tanntekniker?

Hvorfor trenger jeg en master i estetiske fag ?

33 views 7. april 2022

Professor Laila B. Fauske forteller deg mer om hvorfor det kan være lurt å ta en master i estetiske fag – og litt om innholdet i studieretning fagdidaktikk: kunst og design

Hva lærer jeg på master i estetiske fag, studieretning fagdidaktikk: kunst og design?

99 views 7. april 2022

Professor Laila B. Fauske forteller deg mer om innholdet i master i estetiske fag, studieretning fagdidaktikk: kunst og design.

Videreutdanning i medisinsk nødmeldertjeneste

315 views 17. februar 2022

Videreutdanning i medisink nødmeldertjeneste

Markering av Samenes Nasjonaldag 2022

75 views 8. februar 2022

1 - Velkommen  ved Nina Waaler, fungerende rektor ved OsloMet  2 - Hilsen fra Samisk studentforening i Oslo ved leder Kristin Tidemand Tvare. 3 - Boklansering: An Urban Future For Sápmi? ved medredaktør Astri Dankertsen, førsteamanuensis ved Nord universitet. 4 - Migrasjon og mental helse ved Astrid Eriksen, førsteamanuensis OsloMet og...

Markering av Samenes Nasjonaldag 2021

144 views 18. mars 2021

1 - Velkommen ved Curt Rice, rektor ved OsloMet 2 - Hilsen fra Sametinget - Inger Marit Eira-Åhrén, direktør for Sametinget 3 - Urfolk og pandemier ved Svenn-Erik Mamelund, forsker 1 ved OsloMet 4 - Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning ved Bengt Ove Andreassen, professor UiT og Torjer A. Olsen, professor UiT 5 - Hilsen...

Åpen dag: Tegnspråk og tolking

239 views 2. mars 2021

Universitetslektor Beate, forteller hva det innebærer å studere tegnspråk og tolkning.

Åpen dag: Administrasjon og ledelse

107 views 25. februar 2021

Robin forteller om hvordan det er på studiet Administrasjon og ledelse. Filmen er til Åpen dag.

Ta en IT-utdanning ved OsloMet!

207 views 25. februar 2021

Universitetsslektor ved institutt for IT, Ellen Sethov, forteller om fordeler med å ta en utdanning innen teknologi.

Åpen dag: Bioteknologi og kjemiingeniør

374 views 21. februar 2021

Emma forteller om bioteknologi og kjemiingeniørstudiet. Filmen er ment til Åpen dag

30 years of ICT in education: reflecting on educational technology projects

99 views 24. november 2020

Presentation of the article by Rachel Shanks, published in Seminar.net Vol. 16 No 2 (2020). Read online at https://doi.org/10.7577/seminar.4047

Digitalisering i koronaens tid

122 views 28. august 2020

Dosent Helge Høivik snakker med Prodekan på Noroff, Beathe Due, om hva som skjer med digitalisering av utdanning i koronaens tid.