Tagget med utdanning

Åpen dag: Administrasjon og ledelse

150 views 25. februar 2021

Robin forteller om hvordan det er på studiet Administrasjon og ledelse. Filmen er til Åpen dag.

Ta en IT-utdanning ved OsloMet!

242 views 25. februar 2021

Universitetsslektor ved institutt for IT, Ellen Sethov, forteller om fordeler med å ta en utdanning innen teknologi.

Åpen dag: Bioteknologi og kjemiingeniør

428 views 21. februar 2021

Emma forteller om bioteknologi og kjemiingeniørstudiet. Filmen er ment til Åpen dag

30 years of ICT in education: reflecting on educational technology projects

133 views 24. november 2020

Presentation of the article by Rachel Shanks, published in Seminar.net Vol. 16 No 2 (2020). Read online at https://doi.org/10.7577/seminar.4047

Digitalisering i koronaens tid

147 views 28. august 2020

Denne videoen er mer enn 2 år gammel Dosent Helge Høivik snakker med Prodekan på Noroff, Beathe Due, om hva som skjer med digitalisering av utdanning i koronaens tid.

Lærer linoleumstrykk på faglærer i design, kunst og håndverk

431 views 16. april 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Connie lærer høytrykk på faglærer i design, kunst og håndverk.

Utdanningsledelse i høyere utdanning

815 views 27. oktober 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Førsteamanuensis ved HiOA, Agnete Vabø, intervjuer professor i pedagogikk Bjørn Stensaker fra UiO. Temaet er utdanningsledelse.

Digital stories from placement

743 views 23. juni 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Students in the Occupational Therapy program attend a workshop where they make digital stories from placement experiences in their second year. This story is about this workshop from a teacher’s perspective.