Ta en IT-utdanning ved OsloMet!

Universitetsslektor ved institutt for IT, Ellen Sethov, forteller om fordeler med å ta en utdanning innen teknologi.