Markering av Samenes Nasjonaldag 2021

1 - Velkommen ved Curt Rice, rektor ved OsloMet 

2 - Hilsen fra Sametinget  - Inger Marit Eira-Åhrén, direktør for Sametinget

3 - Urfolk og pandemier ved Svenn-Erik Mamelund, forsker 1 ved OsloMet 

4 - Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning  ved Bengt Ove Andreassen, professor UiT og Torjer A. Olsen, professor UiT

5 - Hilsen fra Samisk studentforening i Oslo/ Saemien Studeenth Oslovisnie  ved Erle Bårdsdatter Sæthre, leder Samisk studentforening i OsloMet 

6 - Hilsen fra Lars Egeland ved Universitetsbiblioteket. Han snakker om Alta-saken

7 - Minikonsert ved Arvvas  

Programleder: Vibeke Horn, programansvarlig for kultur og mangfold ved OsloMet