Markering av Samenes Nasjonaldag 2021

  1. Velkommen ved Curt Rice, rektor ved OsloMet
  2. Hilsen fra Sametinget - Inger Marit Eira-Åhrén, direktør for Sametinget
  3. Urfolk og pandemier ved Svenn-Erik Mamelund, forsker 1 ved OsloMet
  4. Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning ved Bengt Ove Andreassen, professor UiT og Torjer A. Olsen, professor UiT
  5. Hilsen fra Samisk studentforening i Oslo/ Saemien Studeenth Oslovisnie ved Erle Bårdsdatter Sæthre, leder Samisk studentforening i OsloMet
  6. Hilsen fra Lars Egeland ved Universitetsbiblioteket. Han snakker om Alta-saken
  7. Minikonsert ved Arvvas

Programleder: Vibeke Horn, programansvarlig for kultur og mangfold ved OsloMet