Åpen dag: Tegnspråk og tolking

Universitetslektor Beate, forteller hva det innebærer å studere tegnspråk og tolkning.