Markering av Samenes Nasjonaldag 2022

  1. Velkommen  ved Nina Waaler, fungerende rektor ved OsloMet 
  2. Hilsen fra Samisk studentforening i Oslo ved leder Kristin Tidemand Tvare.
  3. Boklansering: An Urban Future For Sápmi? ved medredaktør Astri Dankertsen, førsteamanuensis ved Nord universitet.
  4. Migrasjon og mental helse ved Astrid Eriksen, førsteamanuensis OsloMet og postdoktor UiT, Norges arktiske universitet. Hvordan er den mentale helsen blant samer bosatt på bygda sammenliknet med samer som har flyttet til byen?
  5. Boktips fra Universitetsbiblioteket ved Hege Undem Store.
  6. Lansering av det digitale kunstarkivet «Samisk kunst ved OsloMet», ved Siv Hofsvang
  7. Konsert med Kajsa Balto med Aleksander Sjølie på gitar

Programleder: Vibeke Horn, programansvarlig for kultur og mangfold ved OsloMet