Tagget med startpakka

Parafrasering

69 views 15. desember 2022

Å bygge på andres fagtekster i egen tekst er viktig i oppgaveskriving. Denne videoen viser og gir øvelser i hvordan man kan parafrasere (skrive indirekte sitat).

Hva kan være vanskelig i norsk grammatikk

158 views 29. juni 2022

Hva kan være vanskelig i norsk grammatikk? - Filmen går igjennom typiske utfordringer med norsk grammatikk. Den er rettet mot studenter med norsk som andrespråk.

Skriveprosessen ifølge Jan Storø

1.143 views 28. mai 2021

Denne videoen omtaler ulike måter å forberede seg på å skrive og grunnstrukturen i akademisk skriving, inkludert noen skriveøvelser. Videoen er et utdrag fra Jan Storøs bok: "Du må skrive! Skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid.

Søketeknikk: Boolske søk med AND og OR

3.148 views 27. november 2020

I denne videoen får du en gjennomgang av hvordan du bruker AND og OR når du søker.

What and where – how to find the information you are searching for

252 views 8. september 2020

What kind of information do you need, and where do you best search for it.

Field searching

137 views 8. september 2020

What is field searching and how do you use it

Phrase searching

187 views 8. september 2020

What is phrase searching and how do you use it

Truncation

174 views 8. september 2020

Searching techniques: What is truncation and how do you use it

Søketeknikk: Frasesøk

1.300 views 2. juli 2020

Frasesøk kort fortalt.

Bekreftelsestendens

1.143 views 2. juli 2020

F Denne videoen er mer enn 2 år gammel orklarer kort hvordan bekreftelsestendensen (confirmation bias) påvirker deg.

Introduksjon til argumentasjon og drøfting

2.205 views 24. april 2020

Videoen er en komprimert versjon av Studieverkstedets (v/Grethe Moen Johansen) skrivekurs i drøfting og argumentasjon. Den tar opp hva drøfting og argumentasjon er, og ses i lys av hele oppgaven.

Primærkilde og sekundærkilde

2.364 views 17. juni 2019

Hva er forskjellen, og hvorfor skal du oppsøke primærkilden?