Kort om hva ChatGPT

Filmen er del 1 av 3 filmer som utgjør et lynkurs i
hvordan å benytte Chat GPT/SIKT KI-chat til språkkorrektur.

Alle filmene:
https://film.oslomet.no/search/perform?search=sikt+ki+chat