Er det juks å bruke ChatGPT når man skriver oppgave

Filmen er del 2 av 3 filmer som utgjør et lynkurs i 
hvordan å benytte Chat GPT/SIKT KI-chat til språkkorrektur.

Alle filmene:
https://film.oslomet.no/search/perform?search=sikt+ki+chat