Tagget med skriving

Refleksjonsnotat

13.638 views 28. mai 2019

Kort om hva et refleksjonsnotat er og hvordan du jobber med det.

Hva er refleksjon?

5.849 views 28. mai 2019

Hva er refleksjon i en faglig sammenheng? Videoen inngår i Startpakkas del om Refleksjonsnotat.

Hvordan knytte egne refleksjoner til faglitteratur

5.782 views 28. mai 2019

Et konkret eksempel på hvordan du kan starte å koble egne tanker til faglitteratur.

Hvordan skrive analytiske tekster?

1.044 views 7. september 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Artikkelanalyse

1.727 views 14. juni 2018

Hvordan vurdere om en artikkel er kvalitativt god nok og relevant for din oppgave

Startpakka

2.020 views 23. mai 2018

Informasjonsfilm om Startpakka

Hvordan knytte refleksjon til teori

6.425 views 27. mars 2018

Gjennom utdrag fra studenttekster vises det hvordan refleksjon kan knyttes til faglitteratur

Hvordan redegjøre

8.323 views 27. mars 2018

Eksempel på hva som kreves i en redegjøring vist gjennom en studenttekst fra barnehagelærerutdanninga

Struktur

6.322 views 27. mars 2018

Videoen viser den enkleste formen for struktur kalt "fisken" og har en skriveøvelse om hvordan å lage disposisjon

Hvordan snevre inn en problemstilling

6.159 views 27. mars 2018

Videoen har skriveøvelser som hjelper i arbeidet med å lage problemstilling.

Hvordan drøfte

9.755 views 27. mars 2018

Et eksempel på hvordan man kan drøfte i en bacheloroppgave fra vernepleie

Hvordan analysere oppgavetekst fra lærer (Yrkesfaglærerutdanning)

3.487 views 27. mars 2018

Yrkesfaglærerutdanningen. Analysen brukes videre til å vise hvordan delene i besvarelsen bør henge sammen