Tagget med skriving

Oppstartssamtale - KGN

38 views 6. juni 2024

Et godt første møte med skolen er viktig for alle elever, enten du begynner på skolen for første gang, eller om du har flyttet og skal begynne på ny skole. Elever som er nye i Norge eller som ikke kan så mye norsk, har i tillegg krav på ekstra tilrettelegging. Det er vanlig å ha en oppstartssamtale eller velkomstsamtale med disse elevene sammen...

Skriving – KGN

120 views 24. april 2024

Skriving er et av fem mestringsområder i Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. I denne miniforelesningen forteller Line-Marie Holum fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - OsloMet blant annet om hvilke aspekter ved skriving som vektlegges i verktøyet (innhold, form og bruk) og hvordan progresjonen er fra nivå 1-3.

Refleksjonsnotat

15.807 views 28. mai 2019

Kort om hva et refleksjonsnotat er og hvordan du jobber med det.

Hva er refleksjon?

6.708 views 28. mai 2019

Hva er refleksjon i en faglig sammenheng? Videoen inngår i Startpakkas del om Refleksjonsnotat.

Hvordan knytte egne refleksjoner til faglitteratur

6.753 views 28. mai 2019

Et konkret eksempel på hvordan du kan starte å koble egne tanker til faglitteratur.

Hvordan skrive analytiske tekster?

1.158 views 7. september 2018

Publisert 2018 Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Artikkelanalyse

1.851 views 14. juni 2018

Hvordan vurdere om en artikkel er kvalitativt god nok og relevant for din oppgave

Startpakka

2.245 views 23. mai 2018

Informasjonsfilm om Startpakka

Hvordan knytte refleksjon til teori

7.404 views 27. mars 2018

Gjennom utdrag fra studenttekster vises det hvordan refleksjon kan knyttes til faglitteratur

Hvordan redegjøre

9.745 views 27. mars 2018

Eksempel på hva som kreves i en redegjøring vist gjennom en studenttekst fra barnehagelærerutdanninga

Struktur

7.263 views 27. mars 2018

Videoen viser den enkleste formen for struktur kalt "fisken" og har en skriveøvelse om hvordan å lage disposisjon

Hvordan snevre inn en problemstilling

6.982 views 27. mars 2018

Videoen har skriveøvelser som hjelper i arbeidet med å lage problemstilling.