Tagget med skriving

Hvordan skrive analytiske tekster?

367 views 7. september 2018

Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Artikkelanalyse

804 views 14. juni 2018

Hvordan vurdere om en artikkel er kvalitativt god nok og relevant for din oppgave

Startpakka

654 views 23. mai 2018

Informasjonsfilm om Startpakka

Hvordan knytte refleksjon til teori

1.333 views 27. mars 2018

Gjennom utdrag fra studenttekster vises det hvordan refleksjon kan knyttes til faglitteratur

Hvordan redegjøre

1.630 views 27. mars 2018

Eksempel på hva som kreves i en redegjøring vist gjennom en studenttekst fra barnehagelærerutdanninga

Struktur

1.502 views 27. mars 2018

Videoen viser den enkleste formen for struktur kalt "fisken" og har en skriveøvelse om hvordan å lage disposisjon

Hvordan snevre inn en problemstilling

1.300 views 27. mars 2018

Videoen har skriveøvelser som hjelper i arbeidet med å lage problemstilling.

Hvordan drøfte

2.763 views 27. mars 2018

Et eksempel på hvordan man kan drøfte i en bacheloroppgave fra vernepleie

Hvordan analysere oppgavetekst fra lærer (Yrkesfaglærerutdanning)

874 views 27. mars 2018

Yrkesfaglærerutdanningen. Analysen brukes videre til å vise hvordan delene i besvarelsen bør henge sammen

Å komme i gang med skriving

1.697 views 25. april 2017

Koordinator og rådgiver ved Studieverkstedet, Ingunn Nilsen, gir tips og triks for hvordan man skal komme lettere i gang med å skrive.

Samarbeid - WORD-tekster med EndNote

505 views 15. april 2016

Kristin Elisabeth Røijen forklarer forklarer muligheten for samarbeid med WORD-tekster og EndNote.

Hvordan komme i gang med skriving?

846 views 2. mars 2016

Ingunn Nilsen fra Studieverkstedet gir tips og råd til å komme i gang med skriving.